top of page
แผนกจักษุวิทยา
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์

สาขา
อนุสาขา
จักษุวิทยา
จักษุวิทยาจอประสาทตา
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจักษุวิทยา
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
bottom of page