top of page
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์มนตรา พัฒนศรี

สาขา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์
-
แผนก
 • แผนกศัลยกรรม

สาขาและความเชี่ยวชาญ
 • ศัลยกรรมทั่วไป

 • ศัลยกรรมอุบัติเหตุ และ ภาวะฉุกเฉิน


การศึกษา
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2528

 • ศัลยศาสตร์ สถาบัน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2534


วุฒิบัตร
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
 • วันจันทร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

 • วันอังคาร เวลา 08:00 - 17:00 น.

 • วันพุธ เวลา 08:00 - 17:00 น.

 • วันพฤหัสบดี เวลา 08:00 - 17:00 น.

 • วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกศัลยกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page