top of page
แผนกศัลยกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์พีรพัฒน์ คงมาลัย

สาขา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาศัลยกรรมทรวงอก
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันพฤหัสบดี เวลา 09:00 - 12:00 น.

  • วันเสาร์ เวลา 16:30 - 19:30 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกศัลยกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00 - 12.00
16.30 - 19.30

*หมายเหตุ: เวลาออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกตรวจ เพื่อความสะดวกก่อนเข้ารับบริการ

กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 035-523777

bottom of page