top of page
แผนกศัลยกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์พินิตเวท ภิญโญภูษาฤกษ์

สาขา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00 - 16.00
bottom of page