top of page
แผนกศัลยกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์พงศ์ภัค ภิญโญบูรณ์

สาขา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา(ระบบทางเดินปัสสาวะ)
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาศัลยกรรมยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ)
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
bottom of page