top of page
แผนกจักษุ
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์ปวีณ ภูจันทึก

สาขา
อนุสาขา
จักษุวิทยา
สาขาความเชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
bottom of page