top of page
แผนกสูตินรีเวชกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์นิพนธ์ กาญจนะ

สาขา
อนุสาขา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00 - 12.00
bottom of page