top of page
แผนกศัลยกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์ธนา ศิริเวช

สาขา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาศัลยกรรมหลอดเลือด
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
bottom of page