top of page
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์ธนภณ เลิศมณีทวีทรพย์

สาขา
อนุสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
-
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ

การศึกษา
  • ปี 2549 : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล


วุฒิบัตร

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันจันทร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันอังคาร เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันพุธ เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกตรวจสุขภาพ ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page