top of page
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์ดวงใจ ประยูรชาติ

สาขา
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์
-
แผนก
  • แผนกกุมารเวชกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
การศึกษา
  • ปี 2528 : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ปี 2532 : วุฒิบัตร แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์


วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์


โรค/หัตถการที่ชำนาญ

ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันจันทร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันอังคาร เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันพุธ เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

  • วันเสาร์ เวลา 08:00 -12:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกกุมารเวชกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page