top of page
แผนกศัลยกรรม
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์ณัฐพล ศรีชมภู

สาขา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา
ปี : ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยามหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

ปี : สาขาสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17.00 - 20.00
09.00 - 16.00
bottom of page