top of page
หมอ_edited.jpg

นายแพทย์กีรติ ถนอมกิตติ

สาขา
อนุสาขา
จิตเวช
-
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม

  • คลินิกจิตเวช


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • จิตเวชผู้ใหญ่


การศึกษา

วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวช


โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3) เวลา 09:00 - 15:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page