นพ.พีรพัฒน์ ชีวะอิสระกุล

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

24353

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
สาขาศัลยกรรม
สาขาหลัก
สาขาศัลยกรรม

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง