นพ.พรชัย วัฒนรังสรรค์

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

22410

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
สาขากุมารเวชกรรม
สาขาหลัก
สาขากุมารเวชกรรม

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง