นพ.ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

27526

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกซ์
สาขาออร์โธปิดิกซ์
สาขาหลัก
สาขาออร์โธปิดิกซ์

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง