นพ.จรูญพงศ์ บรมธนรัตน์

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

11701

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ รังสีวินิจฉัย
สาขารังสีวิทยา
สาขาหลัก
สาขารังสีวิทยา

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง