top of page
แผนกทันตกรรม
หมอ_edited.jpg

ทันตแพทย์หญิงอุทัยรัตน์ ยุวศิรินันท์

สาขา
อนุสาขา
ทันตแพทย์ศาสตร์
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
bottom of page