top of page
หมอ_edited.jpg

ทันตแพทย์หญิงอุทัยรัตน์ ยุวศิรินันท์

สาขา
อนุสาขา
ทันตแพทย์ศาสตร์
-
แผนก
  • แผนกทันตกรรม


สาขาและความเชี่ยวชาญ
  • ทันตแพทย์ศาสตร์


การศึกษา
  • ปี 2529 ปริญญาตรี ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล


วุฒิบัตร

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันจันทร์ เวลา 09:00 - 17:00 น.

  • วันอังคาร เวลา 09:00 - 17:00 น.

  • วันพุธ เวลา 09:00 - 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี เวลา 09:00 - 17:00 น.

  • วันเสาร์ เวลา 09:00 - 17:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกทันตกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page