top of page
แผนกทันตกรรม
หมอ_edited.jpg

ทันตแพทย์หญิงอุทัยรัตน์ ยุวศิรินันท์

สาขา
อนุสาขา
ทันตแพทย์ศาสตร์
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันจันทร์ เวลา 09:00 - 17:00 น.

  • วันอังคาร เวลา 09:00 - 17:00 น.

  • วันพุธ เวลา 09:00 - 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี เวลา 09:00 - 17:00 น.

  • วันเสาร์ เวลา 09:00 - 17:00 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกทันตกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

*หมายเหตุ: เวลาออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกตรวจ เพื่อความสะดวกก่อนเข้ารับบริการ

กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร 035-523777

bottom of page