ทพ.อดิศร เสนคุ้ม

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

12733

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ศาสตร์
สาขาทันตแพทย์ศาสตร์
สาขาหลัก
สาขาทันตแพทย์ศาสตร์

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง