top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

คุณดารารัตน์ ทิพย์วงค์

สาขา
อนุสาขา
นักกิจกรรมบำบัด
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขานักกิจกรรมบำบัด
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08.00 - 16.00
bottom of page