top of page
หมอ_edited.jpg

คุณกุลภัทรา นวกุล

สาขา
อนุสาขา
นักจิตเวช
-
แผนก
  • แผนกอายุรกรรม

  • คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น


สาขาและความเชี่ยวชาญ

การศึกษา

วุฒิบัตร

โรค/หัตถการที่ชำนาญ
ตารางเวลาออกตรวจ
  • วันอังคาร เวลา 16:30 - 19:30 น.

  • วันพฤหัส เวลา 16:30 - 19:30 น.

(หมายเหตุ: ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อนัดหมายที่แผนกอายุรกรรม ก่อนเข้ารับบริการ)


bottom of page