top of page
แผนกอายุรกรรม
หมอ_edited.jpg

คุณกุลภัทรา นวกุล

สาขา
อนุสาขา
นักจิตเวช
-
สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขานักจิตเวช
ประวัติการศึกษา
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
16.30 - 19.30
16.30 - 19.30
bottom of page