หมอใช้แท็บเล็ตดิจิตอล

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 3113

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 2

แผนกตรวจพิเศษ

แผนกตรวจพิเศษ โรงพยาบาลศุภมิตร แบ่งการให้บริการเป็น 3 ประเภท

   1.  ส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้ 

   2. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram)

   3. การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST: Exercise Stress Test)

ส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไส้

เน้นการให้บริการและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอาหารโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ โดยทีมแพทย์และพยาบาลให้ข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจพิเศษทางระบบทางเดินอาหาร มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่้อง รวมถึงให้คำปรึกษาภายหลังการตรวจเพื่อป้องกัน ไม่ให้มีอาการเกิดขึ้นอีก

     การบริการด้านการแพทย์

  • การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย

  • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)

  • การส่องกล้องกระเพาะอาหาร ( Endoscopy )

การตรวจหัวใจด้วยความถี่สูง Echo

ตรวจเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ เช่น การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ขนาดของห้องหัวใจ การไหลเวียนเลือดในหัวใจ การทำงานของลิ้นหัวใจ และดูตำแหน่งของหลอดเลือดต่างๆที่เข้า-ออกหัวใจ

   

    อาการแบบไหนที่ควรตรวจ Echocardiogram

  • ผู้ที่มีอาการบวมและหอบเหนื่อย อาการบวมเกิดจากโรคหัวใจ ตับ ไต เป็นต้น

  • ผู้ที่มีอาการของโรคหัวใจวาย เช่น น้ำท่วมปอด

การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

การตรวจสมรรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย โดยให้ผู้ป่วยออกกำลลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เดินสายพานเลื่อน หรือ ปั่นจักรยาน เพื่อทดสอบว่า เมื่อหัวใจมีความต้องการใช้ออกซิเจนจากเลือดมากขึ้นในขณะออกกำลังกายจะเกิดภาวะทดเลือดหรือไม่ เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันอยู่ก็จะทำให้มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอเมื่อต้องออกกำลังกายและมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไป บางรายจะเกิดอาการเสียดจุกแน่นหน้าอก และอาจเป็นอันตรายได้หากผู้ป่วยไม่ได้ทราบก่อนว่า "คุณเป็นโรคหัวใจ"

      ขอบ่งชี้ในการทดสอบ

  • เพื่อวินิจฉัยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (ตีบมากๆ) ในผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเป็น โดยดูจาก เพศ อายุ ปัจจัยเสี่ยงลักษณะอาการแน่นหน้าอก

ทีมแพทย์แผนกตรวจพิเศษ

นพ. วิญญู  จันทรสุนทรกุล
แพทย์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
พญ. วิรัญญา  รื่นรมย์
แพทย์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
พญ. อรัญญา กัลยาณพจน์พร
แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
พญ. ศิโรตม์ เหลืองศุภมบูลย์
แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ
บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie