ตรวจสุขภาพหัวใจ Standard

Heart Checkup Standard

1/1/64 - 31/12/64

ราคา/บาท

ราคาปกติ 8,300 บาท

ไม่มีประวัติโรคหัวใจ ใช่ว่าไม่เสี่ยง!
เคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางคนที่ไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อนจึงเสียชีวิตจากโรคหัวใจอย่างกระทันหัน
“การเสียชีวิตจากโรคหัวใจอย่างกะทันหันมี 2 สาเหตุหลักที่พบได้บ่อย คือ เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบฉับพลัน ซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายและน่ากลัว เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่มีการแสดงอาการที่บ่งบอกให้รู้ แม้ว่าหลอดเลือดจะตีบไปแล้วกว่า 50% แต่หากหัวใจยังสูบฉีดเลือดได้ก็จะไม่แสดงอาการใดๆ ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็น อีกสาเหตุหนึ่ง คือ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ส่งผลให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้น้อยลง... นำไปสู่ “ภาวะหัวใจวาย!” พบได้บ่อยในผู้ที่อายุน้อย ซึ่งทั้ง 2 สาเหตุนี้ สามารถรักษา และป้องกันได้ ด้วยการตรวจคัดกรองโรคหัวใจเป็นประจำ”

ทำไม? ต้องตรวจสุขภาพหัวใจ

เพราะโรคหลายโรคมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น กว่าจะรู้ได้ว่าเป็นส่วนใหญ่ก็มีระยะที่รุนแรง หรือยากต่อการรักษาแล้ว การตรวจสุขภาพประจำปี จะช่วยให้เราพบปัญหาที่อาจกลายเป็นอันตรายได้ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม การตรวจสุขภาพหัวใจก็เช่นกัน จะช่วยให้เรารู้ทันความเสี่ยง หาพบแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจในอนาคต จะได้ป้องกันและดูแลให้ดี หรือหากตรวจเจอความผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้น... การรักษาก็ย่อมง่ายกว่าตอนที่เราตรวจเจอในระยะที่เป็นมากๆ แล้ว

คลื่นภาพประกอบ

รายการตรวจสุขภาพหัวใจ Standard

กรณีซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Standard สามารถชื้อEcho ตรวจคลื่นความถี่สูง ในราคา 3,000 บาท จากราคาปกติ 4,500 บาท

กรณีซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Standard สามารถชื้อEST ตรวจสมรรถนะหัวใจขณะออกกำลังกาย ในราคา 4,500 บาท จากราคาปกติ 6,000 บาท

เงื่อนไข

ก่อนเข้าบริการตรวจ กรุณางดเครื่องดื่ม ชา และกาแฟ
ราคานี้ สำหรับ ค่าตรวจ ค่าแพทย์ และ ค่าบริการแล้ว
ราคานี้ ไม่รวมค่ายากลับบ้าน ยารักษาเกี่ยวกับโรคประจำตัว และยาเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากที่กำหนด
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie