ตรวจเช็คช่องท้อง ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

CT Whole Abdomen Screening Exam

1/1/64 - 31/12/64

ราคา/บาท

ราคาปกติ 20,000 บาท

ผู้ที่มีอาการปวดท้องเรื้อรัง ท้องอืด การถ่ายอุจจาระมีความผิดปกติ ท้องผูกสลับกับท้องเสีย มีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร น้ำหนักลด ปัสสาวะมีเลือดปน เป็นต้น ทั้งนี้การตรวจด้วยวิธี CT Scan นั้น ผู้ป่วยจะต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่ามีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจ โดยจะขึ้นกับแพทย์ผู้ให้การรักษาจะเป็นผู้เลือกการตรวจที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆ

ทำไมต้องตรวจภายในช่องท้องด้วย CT Scan ?

การตรวจวินิจฉัยโรคในช่องท้องด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะสามารถมองเห็นส่วนที่ต้องการตรวจได้ชัดเจน โดยให้ภาพที่มีความละเอียดสูง รวมถึง CT Scan มีความสำคัญในการติดตามการรักษาโรคอีกด้วย
CT Scan ช่องท้อง แบ่งเป็น
ตรวจช่องท้องส่วนบน ใช้เพื่อตรวจดูอวัยวะที่อยู่บริเวณช่องท้องส่วนบน ได้แก่ ตับ ถุง/ท่อน้ำดี ตับอ่อน ม้าม ไต ลำไส้บางส่วน และเส้นเลือด ความผิดปกติที่สามารถตรวจวินิจฉัยได้ เช่น การตรวจนิ่วในไตและท่อไต ตับอ่อนอักเสบ มะเร็งตับอ่อน ไส้ติ่งอักเสบ ฝีในช่องท้อง เป็นต้น
ตรวจช่องท้องส่วนล่าง ใช้เพื่อตรวจดูอวัยวะที่อยู่บริเวณช่องท้องส่วนล่าง ได้แก่ ท่อไตส่วนล่าง กระเพาะปัสสาวะ รังไข่ มดลูก ต่อมลูกหมาก ลำไส้ส่วนล่าง ความผิดปกติที่สามารถตรวจวินิจฉัยได้ เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อักเสบ เป็นต้น

คลื่นภาพประกอบ

รายการตรวจ

คำแนะนำการดูแลตนเองจากแพทย์

ได้รับสมุดรายงานผล จำนวน 1 เล่ม

เงื่อนไข

ก่อนเข้ารับการตรวจ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับ บริษัทคู่สัญญา ประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie