โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Standard

Checkup Super Standard Program

1/1/64 - 31/12/64

ราคา/บาท

ราคาปกติ 6,970 บาท

หลายท่านอาจมีข้อสงสัยทำไมต้องไปตรวจสุขภาพทุกๆปี ทั้งๆ ที่ร่างกายก็ปกติดี ขนาดไข้หวัดยังไม่เป็น จำเป็นแค่ไหนที่ต้องตรวจ? หรือสงสัยว่าต้องตรวจอะไรบ้าง? รวมโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีทุกช่วงวัยตลอดปี ด้วยราคาที่คุ้มค่าและรายการตรวจที่มากกว่า เพื่อครอบคลุมทุกช่วงอายุ ให้รู้ทันความเสี่ยงทุกก้าวของชีวิต

การตรวจสุขภาพประจำถือเป็นการประเมินสภาพร่างกายของเรา

สภาพภายนอกที่ดูปกติ แข็งแรง แต่ภายในอาจกำลังเจ็บป่วยอยู่ หรือเกราะป้องกันที่เคยแข็งแรงกำลังทรุดตัวลงไปแล้วบ้างบางส่วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต หากเราไม่สังเกตเห็น หรือตรวจเจาะลึกเข้าไปดู ก็มิอาจรู้ได้ แต่หากเราตรวจเช็ค และพบว่ามีอาการบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางโรคในระยะเริ่มต้น ทำให้เราเตรียมพร้อม ปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้แต่เนิ่นๆ ลดความเจ็บปวด ลดค่าใช้จ่ายที่อาจบานปลาย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในระยะยาว

คลื่นภาพประกอบ

รายการตรวจสุขภาพ Super Standard

* รายการที่ 7 และ 8 คือ รายการตรวจเบาหวาน
** รายการที่ 9, 10 , 11 และ 12 คือรายการตรวจระดับและความหนาแน่นของไขมันในเลือด ทั้งดีและเลว
*** รายการ ที่ 13, 14, 15, 16, 17 และ 18 คือรายการตรวจการทำงานของตับ โดยแยกเป็น
AST คือ ค่าแสดงผลเปลี่ยนแปลงจากค่าปกติเมื่อตับหรืออวัยวะอื่นบางแห่งกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือมีความผิดปกติ
ALT คือ ค่าแสดงผลการเปลี่ยนจากค่าปกติเมื่ออวัยวะบางแห่งของร่างกายโดยเฉพาะตับ ได้รับผลกระทบจากสารพิษ
ALP คือ กลุ่มเอนไซม์ที่มีมากในตับและในกระดูก ซึ่งจะช่วยให้ทราบภาวะความผิดปกติของตับและกระดูก โรคเกี่ยวกับ
ต่อมไทรอยด์โรคเกี่ยวกับท่อน้ำดี ภาวะการขาดวิตามินดี
Bilirubin คือ ค่าบิลิรูบินทั้งหมด ซึ่งค่าที่ผิดปกติก็ย่อมใช้เป็นเครื่องบ่งชี้สำคัญถึงการเกิดโรคของตับ
Protein คือ ค่าปริมาณของโปรตีนรวมในกระแสเลือด เพราะปริมาณรวมของโปรตีนในกระแสเลือดผลิตขึ้นมาจากตับ
Direct and Indirect คือ Direct การตรวจเพื่อให้ทราบค่าบิลิรูบินในตับ Indirect การตรวจค่าบิลิรูบินก่อนถึงตับ
**** รายการที่ 19 และ 20 คือรายการตรวจการทำงานของไต

ได้รับคูปองอาหาร จำนวน 1 ใบ

ได้รับสมุดรายงานผล จำนวน 1 เล่ม

เงื่อนไข

ก่อนเข้ามารับการตรวจ ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง
ราคานี้ สำหรับ ค่าตรวจ ค่าแพทย์ และ ค่าบริการแล้ว
ราคานี้ ไม่รวมค่ายากลับบ้าน ยารักษาเกี่ยวกับโรคประจำตัว และยาเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากที่กำหนด
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie