บริการของโรงพยาบาล

แผนกและศูนย์การรักษา

โรงพยาบาลศุภมิตร

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 

มีแผนกพร้อมให้บริการ 11 แผนก

eye.png

แผนกจักษุวิทยา

doctor (1).png

แผนกอายุรกรรม

แผนกกุมารเวชกรรม

x-ray.png

  แผนกออร์โธปิดิกซ์

  แผนกสูตินรีเวช

scalpel.png

  แผนกศัลยกรรมทั่วไป

ค้นหาและนัดหมายแพทย์

doctor (1).png

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 

มีแพทย์พร้อมให้บริการ ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 

พญ.นิธินันท์ วีระพัฒนิรันดร์

สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

นพ.ศิววรรธน์ โพธิสุนทร

สาขาออร์โธปิดิกซ์

นพ.มนตรา พัฒนศรี

สาขาศัลยกรรม

นพ.ณัฏฐ์ เกียรติอภิวสุ

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

เทคโนโลยีการแพทย์

mri.png

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 

มีเทคโนโลยีรองรับเพื่อความพร้อมในการรักษา

เครื่องสแกนเนอร์หมอปฏิบัติการ CT
128 สไลซ์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ รพ.ศุภมิตร 

แพคเกจและโปรโมชั่น

package.png

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 

มีเทคโนโลยีรองรับเพื่อความพร้อมในการรักษา