เอาไว้เล่นบาดู

เอาไว้เล่นบาดู

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ