เจี๊ยบ ชอบก็จีบเลยสิชูวับชูวับ.

เจี๊ยบ ชอบก็จีบเลยสิชูวับชูวับ.

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ