เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 4411

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น1

แผนกกุมารเวชกรรม

ให้บริการวินิจฉัยดูแลและรักษาพยาบาล ผู้ป่วยเด็ก เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวโดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา คลอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ทำการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไปโดยการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ปกครองลดความกังวลในอาการของลูก พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงในการดูแลผู้ป่วยเด็ก

บริการด้านการแพทย์

· กุมารเวชทั่วไป

· กุมารเวชด้านระบบทางเดินหายใจ

· ทารกแรกเกิดโดยเฉพาะ (New born)

· จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

· พัฒนาการเด็ก

ทีมแพทย์กุมารเวชกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.ดวงใจ ประยูรชาติ

สาขากุมารเวชศาสตร์

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.ภาสินี คณาปราชญ์

สาขากุมารเวชกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.พรชัย วัฒนรังสรรค์

สาขากุมารเวชกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.ฑิฆัมพร ทองบุญ

สาขากุมารเวชกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.มณีวรรณ แช่มประเสริฐ

สาขากุมารเวชกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.ศิริพร เรืองสุขอุดม

สาขากุมารเวชกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.สุธิดา ชีวะอิสระกุล

สาขากุมารเวชกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.แพร วงษ์ตั้งมั่น

สาขากุมารเวชกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.พัชรพรรณ ศรีขวัญเจริญ

สาขากุมารเวชกรรม

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie