ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

เตรียมตัวกลับบ้าน

โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการรักษาผู้ป่วย ดังนั้นแล้วเราจึงมีทั้งรายงานผลการรักษา (Medical Report), ใบรับรองความพร้อมในการโดยสารทางการบิน (fit-to-fly certificate), ซีดีรอมบันทึกรังสีภาพ และยาสำหรับผู้ป่วยนำกลับไปที่บ้าน ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์และการตกลงในการรักษาที่จะพูดคุยกันตั้งแต่วันแรกที่รับเข้ามาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

ในบางกรณี โรงพยาบาลจะมอบอุปกรณ์หรือออกใบรับรองพิเศษ เช่น ไม้เท้า (สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระดูกสันหลัง) ใบยืนยันนัด และใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานทั่วไป (หรือการใช้สิทธิประกัน)