ข้อมูลการชำระเงินและสิทธิพิเศษ

บริการบัตรครอบครัวศุภมิตร

customer-support.png

สิทธิพิเศษส่วนลดค่ายาและเวชภัณฑ์ 

บัตรครอบครัวศุภมิตร Gold card
รับส่วนลดค่ายา 10%****

บัตรครอบครัวศุภมิตร Premium card
รับส่วนลดค่ายา 15%****

1200x1200 64 ,1040_๒๑๐๓๑๒_0.jpg

บริการชำระผ่านบัตรเครดิต

customer-support.png

สิทธิพิศษส่วนลดค่ารักษาพยาบาล กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรี (Krungsri) 
รับส่วนลด 3%  ค่ายา **
รับส่วนลด 8%  ค่าห้องพัก*

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย (KTC)
รับส่วนลด 3%  ค่ายา **
รับส่วนลด 8%  ค่าห้องพัก*

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ
รับส่วนลด 3%  ค่ายา **
รับส่วนลด 8%  ค่าห้องพัก*

บัตรเครดิต เทสโก้โลตัส วีซ่า
รับส่วนลด 3%  ค่ายา **
รับส่วนลด 8%  ค่าห้องพัก*

บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน (GSB)
รับส่วนลด 3%  ค่ายา **
รับส่วนลด 8%  ค่าห้องพัก*

หมายเหตุ

* ส่วนลดค่าห้องพัก ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล

** ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ อุปกรณ์พิเศษ เอกซเรย์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย

*** ส่วนลดทันตกรรม 5 รายการได้ ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมสำหรับเด็ก

**** ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และ รายการเหมาจ่าย