ห้องพักผู้ป่วย

V.I.P. PREMIUM ROOM | W 5/3

ค่าห้องพัก                                           2,050

ค่าพยาบาล                                         1,300 

ค่าบริการทางโรงพยาบาล                      450

ราคารวม                             3,800
arrow&v
arrow&v