ห้องพักผู้ป่วย

SUPERIOR ROOM | W 4/3

ค่าห้องพัก                                           900

ค่าพยาบาล                                         1,200 

ค่าบริการทางโรงพยาบาล                      450

ราคารวม                             2,550
arrow&v
arrow&v