ห้องพักผู้ป่วย

SUITE ROOM | W 5/3

ค่าห้องพัก                                           3,550

ค่าพยาบาล                                         1,300 

ค่าบริการทางโรงพยาบาล                      450

ราคารวม                             5,300
arrow&v
arrow&v