ห้องพักผู้ป่วย

STANDARD ROOM

ค่าห้องพัก                                           750

ค่าพยาบาล                                         1,000 

ค่าบริการทางโรงพยาบาล                      450

ราคารวม                             2,200
arrow&v
arrow&v