ห้องพักผู้ป่วย

KID ROOM | W 3/3

ค่าห้องพัก                                          1,140

ค่าพยาบาล                                         1,200 

ค่าบริการทางโรงพยาบาล                      450

ราคารวม                             2,790
arrow&v
arrow&v