ห้องพักผู้ป่วย

KID ROOM

ค่าห้องพัก                                           1,140

ค่าพยาบาล                                         1,200 

ค่าบริการทางโรงพยาบาล                      450

ราคารวม                             2,790
arrow&v
arrow&v