ห้องพักผู้ป่วย

DELUXE ROOM | W 5/3

ค่าห้องพัก                                           1,250

ค่าพยาบาล                                         1,300 

ค่าบริการทางโรงพยาบาล                      450

ราคารวม                             3,000
arrow&v
arrow&v