ห้องพักผู้ป่วย

CRITICAL CARE | ICU

ค่าห้องพัก                                          1,300

ค่าพยาบาล                                         1,500 

ค่าบริการทางโรงพยาบาล                      800

ราคารวม                             3,600
arrow&v
arrow&v