ห้องพักสำหรับผู้ป่วย

มีห้องพักไว้บริการหลากหลายรูปแบบเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นแบบ Standard, Deluxe, Superior และ Critical Care (ผู้ป่วยวิกฤต) 

STANDARD ROOM | W 4/3

STANDARD ROOM | W 4/3

ราคารวม                             2,200

SUPERIOR ROOM | W 4/3

SUPERIOR ROOM | W 4/3

ราคารวม                             2,550

V.I.P. PREMIUM ROOM | W 5/3

V.I.P. PREMIUM ROOM | W 5/3

ราคารวม                             3,800

DELUXE ROOM | W 5/3

DELUXE ROOM | W 5/3

ราคารวม                             3,000

SUITE ROOM | W 5/3

SUITE ROOM | W 5/3

ราคารวม                             5,300

KID ROOM | W 3/3

KID ROOM | W 3/3

ราคารวม                             2,790