ห้องพักผู้ป่วย

door.png

โรงพยาบาลศุภมิตร มีห้องพักรับรองรับผู้ป่วยมากกว่า 100 ห้อง

มีห้องพักไว้บริการหลากหลายรูปแบบเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นแบบ Standard, Deluxe, Superior และ Critical Care (ผู้ป่วยวิกฤต) 

ร้านอาหารและร้านค้า

serving-dish.png

โรงพยาบาลศุภมิตร ร้านค้าและร้านอาหารเพื่อใหบริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ