ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

การพิมพ์

เตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

หากคุณต้องการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลศุภมิตร คุณสามารถนัดหมายแพทย์ที่ตรงกับอาการ พร้อมดูรายละเอียดตารางการออกตรวจ รวมถึงประวัติและความชำนาญของแพทย์ ได้จากเว็บไซต์ของเราโดยตรง

ในกรณีที่ท่านต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมช่วยตอบทุกข้อสงสัยของท่าน โดยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 035-523777 หรือ อีเมล Admin@Supamitrhospital.com

หากท่านเป็นสมาชิกบัตร Supamitr Card ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำตัวของท่าน 

สิทธิ ประกันบริษัท และคู่สัญญา

shield.png

บริการตรวจสอบสิทธิ และประกันของท่าน เรามีเจ้าหน้าที่ทางด้านประกันพร้อมให้ความช่วยเหลือ

group-users.png
บริษัท
ประกันและคู่สัญญา

ดูเพิ่มเติม>>

car-insurance.png
พรบ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ดูเพิ่มเติม>>

life-insurance.png
กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบสิทธิข้าราชการ

ดูเพิ่มเติม>>

credit-card.png
ข้อมูลการชำระเงิน

ดูเพิ่มเติม>>

หมอจับมือของผู้ป่วย

ประวัติการรักษาทางการแพทย์

ข้อมูลทางการแพทย์ รวมถึงประวัติการรักษาของผู้รับบริการ ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างมากสำหรับแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องกับอาการต่างๆ โรงพยาบาลศุภมิตร จึงขอความร่วมมือในการนำประวัติ หรือ ข้อมูลทางสุขภาพเหล่านี้ติดตัวท่านมาด้วยในการรับบริการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหน เช่น สมุด เวชระเบียน ไฟล์ดิจิทัล หรือ สื่อบันทึกข้อมูล อื่น ๆ

แผนที่และที่อยู่

placeholder.png

76 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง 

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ขั้นตอนเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก

assessment.png

แผนภาพอธิบายขั้นอตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยนอก

Untitled-1-01.jpg

แผนผังขั้นตอนในการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศุภมิตร

ขั้นตอนเข้ารับบริการผู้ป่วยใน

assessment.png

แผนภาพอธิบายขั้นอตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยใน

Untitled-1-02.jpg

แผนผังขั้นตอนในการเข้ารับบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศุภมิตร