วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

Influenza Vaccine Package

ราคา/บาท

1/1/64 - 31/12/65

เรามักคิดกันว่าโรคไข้หวัดใหญ่มักแพร่ระบาดเฉพาะหน้าฝนเท่านั้น แต่ความจริงแล้วโรคไข้หวัดใหญ่มีการแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปีและทุกกลุ่มอายุ โดยไม่จำกัดแค่ในเด็กเล็กหรือคนที่มีสุขภาพอ่อนแอเท่านั้น แม้แต่ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้คนรอบข้างได้เช่นกัน ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแสดงเพียงเล็กน้อย แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีจำนวนไม่น้อยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทำไม?...ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใช้สำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิด A และ B ที่มีแนวโน้มทำเกิดการระบาดในช่วงหน้าฝน และ ช่วงหน้าหนาว โดยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ จะไปกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย ชนิด A 2 สายพันธ์ุ และ B 2 สายพันธุ์

กราฟ

รายการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ช่วงไหนควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
โรคไข้หวัดใหญ่มักเกิดในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว จึงแนะนำให้ฉีดป้องกันก่อนเข้าฤดูฝน ประมาณ มีนาคม -เมษายน และก่อนเข้าฤดูหนาว ประมาณเดือน กันยายน - ตุลาคม การฉีดวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ตลอดทั้งปี และควรได้รับปี1-2 ครั้ง (ถ้าจะให้ดีฉีดต้น ช่วงมีนาคม 1 เข็ม และ ช่วงตุลาคม อีก 1 เข็ม) เพราะ วัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์ุไวรัสที่บรรจุในวัคซีนทุกปี โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดการระบาดในปีนั้นๆ ตามคำแนะนำของ องค์กรอนามัยโลก

เงื่อนไข

ราคาดังนี้ รวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าฉีดยา ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie