วัคซีนสำหรับลูกรัก

Smart Kids Vaccine (SKAF+SKA,SKBF+SKB)

ราคา/บาท

1/1/64 - 31/12/65

การฉีดวัคซีน คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง ตัวของวัคซีนเองก่อให้เกิดอาการน้อยมาก แต่หากจะทําการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ซึ่งจะป้องกัน หรือช่วยลดความเสี่ยงของเด็กที่อาจป่วยเป็นโรคที่ทําาการฉีด วัคซีนน้ันๆ

เหตุใดจึงต้องฉีดวัคซีนสำหรับลูกรัก (Smart Kids Vaccine)

ในการฉีดวัคซีนนั้นเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง โดยเฉพาะกับเด็ก การฉีดวัคซีนนั้นช่วยลดการแพร่ระบาด และลดผลกระทบที่ร้ายแรงของโรคติดต่อ ในบางกรณี อาจจะกําจัดโรคได้หมด โรคในเด็กหลายโรค เช่น หัด คอตีบ ไอกรน และโปลิโอ ใน ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้ว โรคเหล่านี้เป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยของการเสียชีวิตของเด็กอ่อน

กราฟ

รายการวัคซีนลูกรัก SmartKid

วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค (Hexaxim Vaccine) ป้องกันโรคคอตีบ,ไอกรน,บาดทะยัก,ฮิป,โปลิโอ และ ตับอักเสบบี
วัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค (DEPT-B Vaccine) ป้องกันโรคคอตีบ,ไอกรน,บาดทะยัก,ฮิป และ โปลิโอ
วัคซีนหัด,หัดเยอรมัน,คางทูม (MMR Vaccine) ป้องกันโรค หัด,หัดเยอรมัน และคางทูม
วัคซีนโรต้า (Rotarix Vaccine) ป้องกันโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ
วัคซีนไข้สมองอักเสบ (IMOJEV Vaccine) ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ

เงื่อนไข

ราคาดังนี้ รวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าฉีดยา ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie