วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธ์ุ

HPV Vaccine Package

ราคา/บาท

1/1/64 - 31/12/65

… ฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่วันนี้เพื่อป้องกันการการติดเชื้อไวรัสHPVบางสายพันธุ์ ทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องปาก มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งที่อวัยวะเพศของทั้งหญิงและชาย นอกจากนี้เชื้อไวรัสเอชพีวีบางสายพันธุ์ยังทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศได้อีกด้วย

ข้อดีของการฉีดวัคซีนเอชพีวี

เชื้อไวรัสHPV มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย มีประมาณ 30 สายพันธุ์ที่สามารถติดต่อด้วยการสัมผัสผิวหนังบริเวณที่ติดเชื้อหรือการมีเพศสัมพันธ์ ไวรัสเอชพีวีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกันคือ
กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งแต่อาจทำให้เป็นโรคหูดหงอนไก่
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้เซลล์ร่างกายเกิดความผิดปกติและพัฒนาเป็นมะเร็งได้

แล้วใครควรฉีดบ้าง?
เด็ก ผู้ปกครองสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสHPV ให้แก่เด็กได้ โดยการให้เด็กฉีดวัคซีนHPVในวัยก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก หรือเมื่อเด็กมีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป

ผู้ชาย ด้วยชื่อของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ทำให้คุณผู้ชายหลายท่านมองข้ามไป โดยไม่รู้ว่าวัคซีนนี้ป้องกันสาเหตุการเกิดมะเร็งช่องปาก,มะเร็งทวารหนัก และโรคหูดหงอนไก่ ได้เช่นกัน

ผู้หญิง เป็นที่แน่นอนว่า ว่าวัคซีนช่วยเหลือคุณผู้หญิงในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากที่สุด คือสายพันธุ์ที่ 16 กับ 18 เพราะเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกถึง 70 เปอร์เซ็นต์ มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็นลำดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ที่คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และมีสถิติการเกิดโรคและการเสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มพบได้ตั้งแต่อายุก่อน 30 ปี และมักพบในช่วงอายุระหว่าง 35 – 50 ปี

กราฟ

รายการวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ (Gardasil) สามารถป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ 16 และ 18
ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70%
สามารถป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 สาเหตุของการเป็นโรคหูดหงอนไก่ได้มากถึง 90%
ควรฉีดในผู้หญิงอายุตั้งแต่ 9-26 ปี หรืออาจขยายระยะเวลาได้ถึง 45 ปี
ผู้ชายสามารถฉีดได้เพื่อป้องกันโรคหูดหงอนไก่ และมะเร็งทวารหนัก มะเร็งในช่องปากและคอได้
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของวัคซีน HPV ควรได้รับวัคซีนในวัยที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
ช่วยป้องกันเชื้อ HPV สายพันธุ์อื่นๆ หรือป้องกันการเกิดเชื้อ HPV ซ้ำในสายพันธุ์เดิมได้อีกด้วย

เงื่อนไข

ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาล
ราคานี้สำหรับการชำระเป็นเงินสด หรือบริษัทประกันภายในประเทศเท่านั้น
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie