โปรแกรมผ่าตัดไส้เลื่อน

Hernia surgery Program

ราคา/บาท

ไส้เลื่อน อันตรายกว่าที่คุณคิด ต้องรักษา ก่อนเป็นภาวะลำไส้อุดตัน

อาการเตือนที่บอกว่าคุณอาจเป็น “ไส้เลื่อน”

ไส้เลื่อน คือภาวะที่ผนังหน้าท้องยืดโป่งเป็นรู เป็นโพรง ทำให้ลำไส้บางส่วนเลื่อนไหลออกมาจากช่องท้อง มาติดค้างในโพรง หรือช่องบริเวณผนังหน้าท้อง เห็นเป็นก้อนปูดตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่ง อีกทั้งยังเกิดได้ในบริเวณอื่น เช่น ต้นขา หรือขาหนีบได้อีกด้วย โดยมากแล้วเมื่อเป็นไส้เลื่อนมักเกิดอาการปวด ในกรณีที่ไม่พบว่ามีก้อนปูดคนไข้ก็จะไม่รู้ตัวว่าเป็นไส้เลื่อน และเมื่อปล่อยทิ้งไว้สำไส้บริเวณนั้นก็อาจขาดเลือดและเน่าตายได้!

กราฟ

โปรแกรมผ่าริดไส้เลื่อน

รู้ไหม?...ไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้ในหลายส่วนของร่างกาย
คนทั่วไปมักขึ้นว่าไส้เลื่อนจะเกิดเฉพาะที่บริเวณขาหนีบหรือถุงอัณฑะ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไส้เลื่อนสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายบริเวณ และเกิดได้กับทั้งเพศชายและเพศหญิง เช่น....
ไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบมักพบในเพศชาย ซึ่งถ้าเป็นมากๆ อาจกลายเป็นไส้เลื่อนถุงอัณฑะ
ไส้เลื่อนบริเวณต่ำกว่าขาหนีบ
ไส้เลื่อนแผลผ่าตัด ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อและผังพืดที่เกิดจากการผ่าตัดหย่อนยาน
ไส้เลื่อนที่สะดือ มักเป็นตั้งแต่แรกเกิดและจะหายได้เองเมื่ออายุ 2 ปี
ไส้เลื่อนตรงหน้าท้องเหนือสะดือ
ไส้เลื่อนกระบังลม ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อหูรูดกระบังลมหย่อนยาน
ไส้เลื่อนบริเวณใต้ขาหนีบ ซึ่งมักเป็นในเพศหญิง
ไส้เลื่อนภายในช่องเชิงกราน ซึ่งมักพบในเพศหญิง

เงื่อนไข

ราคานี้รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทคู่สัญญา ประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้
ราคานี้สำหรับการชำระเป็นเงินสด หรือบริษัทประกันภายในประเทศเท่านั้น
ราคานี้รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการผ่าตัด และยากลับบ้าน
ราคาดังกล่าวห้องพักมาตรฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริงและจำนวนวันนอนตามที่ระบุ
​ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการห้องพัก
ค่าอาหาร
ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด)
ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการที่ราคาแพคเกจไม่ครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด เช่น
เวชภัณฑ์ (ถ้ามี)
ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)
การตรวจรังสีวิทยา เป็นต้น (ถ้ามี)
ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie