โปรแกรมผ่าตัดไส้ติ่ง

Appendectomy Program

ราคา/บาท

ไส้ติ่ง การรักษาที่ดีที่สุด ก็คือ การผ่าตัดไส้ติ่งโดยเร่งด่วน เพราะโรคนี้ไม่สามารถรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวได้ และการผ่าตัดยังช่วยกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไส้ติ่งแตกได้อีกด้วย

ปวดท้องแบบไหน...เสี่ยงไส้ติ่งอักเสบ

เพราะไส้ติ่งอักเสบ คือการบวม อักเสบ และติดเชื้อของไส้ติ่ง ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งท้องน้อยด้านขวา อาการไส้ติ่งอักเสบจึงมักเริ่มด้วยอาการปวดท้อง แล้วตามมาด้วยอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก หรือท้องเสีย มีไข้ ท้องอืด โดยอาการปวดจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะการอักเสบของไส้ติ่ง
ระยะไส้ติ่งเริ่มอุดตัน : ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดท้องบริเวณรอบสะดือ และมีอาการอย่างอื่นร่วม เช่น เบื่ออาหาร จุกแน่น
ระยะไส้ติ่งบวมโป่งขึ้น : อาการปวดท้องจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่เกิน 1 – 2 วัน โดยตำแหน่งที่ปวดมักเป็นบริเวณท้องน้อยด้านขวา
ระยะที่ไส้ติ่งอักเสบแตก : เกิดขึ้นเมื่อปล่อยไว้นานจนไส้ติ่งแตกกระจายในช่องท้อง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น เป็นฝีในท้อง คลำพบก้อน ปวดท้องน้อย มีไข้ หรืออาจจะมีเชื้อโรค และหนองแพร่กระจายทั่วท้องสามารถที่จะแพร่กระจายสู่กระแสเลือด ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

กราฟ

โปรแกรมผ่าริดไส้ติ่ง

การผ่าตัดแบบธรรมดา(Open Surgery)
ผ่าตัดบริเวณท้องน้อยด้านขวา
ขนาดแผล 3-10 เซนติเมตร
กรณีไส้ติ่งแตก อาจต้องเปิดแผลขนาดยาวกลางท้องเพื่อทำการล้างภายในช่องท้อง

เงื่อนไข

ราคานี้รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทคู่สัญญา ประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้
ราคานี้สำหรับการชำระเป็นเงินสด หรือบริษัทประกันภายในประเทศเท่านั้น
ราคานี้รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการผ่าตัด และยากลับบ้าน
ราคาดังกล่าวห้องพักมาตรฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริงและจำนวนวันนอนตามที่ระบุ
​ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการห้องพัก
ค่าอาหาร
ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด)
ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการที่ราคาแพคเกจไม่ครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด เช่น
เวชภัณฑ์ (ถ้ามี)
ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)
การตรวจรังสีวิทยา เป็นต้น (ถ้ามี)
ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie