โปรแกรมผ่าตัดก้อนที่เต้านม

Breast Surgery Program

ราคา/บาท

ผู้หญิงกับการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง น่าจะเป็นพฤติกรรมที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว แต่บ่อยครั้งเรากลับพบว่า… เมื่อคนไข้คลำเจอก้อนที่เต้านมกลับไม่ยอมมาพบแพทย์เพราะกลัวจะเป็นโรคร้าย และมักเข้าใจว่าการรักษามะเร็งเต้านมจะต้องผ่าตัดเต้านมทิ้งทั้งเต้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งจริงๆ แล้ว หากก้อนเนื้อที่พบเป็นเนื้อร้ายจริง การผ่าตัดเต้านมก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ที่สำคัญ! หากตรวจพบก้อนเนื้อตั้งแต่ยังมีขนาดเล็ก คนไข้ก็จะมีทางเลือกในการรักษาได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

คลำพบก้อน! จะรู้ได้ไงว่าแบบไหนใช่หรือไม่ใช่ มะเร็ง

ผู้หญิงบางคนที่คลำพบก้อนแล้วไม่ยอมไปพบแพทย์ อาจเกิดจากความชะล่าใจคิดว่าคงไม่ร้ายแรงอะไร ในขณะที่บางรายก็เกิดความวิตกกังวลกลัวว่าก้อนที่เนื้อที่พบนั้นอาจเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งความแตกต่างที่สามารถสังเกตได้เอง คือ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของก้อน โดยถ้าเป็นก้อนเนื้องอกเต้านมชนิดธรรมดามักจะเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ โตขึ้นเพียงเล็กน้อย มักโตขึ้นช่วงใกล้รอบเดือนและจะเล็กลงหลักจากรอบเดือนมาแล้ว ส่วนเซลล์มะเร็งเต้านมนั้นจะโตขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาอันสั้น!! นอกจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพื่อให้แพทย์ตรวจพบความเสี่ยงได้ก่อนที่เซลล์มะเร็งจะแพร่กระจาย การป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่คุณก็สามารถทำได้ง่ายๆ คือ หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคน สวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง และหากสังเกตพบความผิดปกติก็ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจว่าเป็นโรคใด จะได้รีบทำการรักษาให้ถูกโรค

ก้อนที่เต้านมชนิดธรรมดา มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง?
ไฟโบรซิสติค (Fibrocystic Disease) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยที่สุด มักแสดงอาการคือมีก้อนโตขึ้นและเจ็บเต้านมก่อนจะมีรอบเดือน แต่อาการจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อรอบเดือนหมด
ไฟโปรอดีโนมา (Fibroadenoma) เป็นก้อนเนื้อแข็งๆ ขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตร มักไม่มีอาการเจ็บแต่จะรู้สึกคัดเต้านมบ้าง หากคลำเต้านมช่วงก่อนมีรอบเดือนจะรู้สึกเหมือนว่ามันกลิ้งไปมาได้
เซลล์ไขมันในเต้านมถูกทำลาย (Fat Necrosis) เกิดจากการที่เต้านมได้รับการกระแทกรุนแรงและมีเลือดออกในเต้านม มักพบว่าผิวหนังด้านบนมีลักษณะช้ำเลือดช้ำหนอง ซึ่งอาการนี้สามารถหายเองได้หรือผ่าตัดเอาออกได้
ซีสต์ (Cysts) คือเนื้องอกที่เป็นลักษณะถุงน้ำ ซึ่งแพทย์จะรักษาโดยการเจาะเอาของเหลวออก หากของเหลวนั้นไม่มีสีหรือออกเป็นสีเขียวก็ไม่ต้องรักษาเพิ่มเติม แต่หากของเหลวมีเลือดเจือปนอาจต้องตรวจหามะเร็งเพิ่มเติม

กราฟ

โปรแกรมผ่าตัดก้อนที่เต้านม

ผู้หญิงแต่ละช่วงวัย...ควรใส่ใจตรวจเต้านมตัวเองอย่างไรบ้าง?
ผู้หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป ควรคลำเต้านมด้วยตัวเองเดือนละครั้ง หลังหมดประจำเดือน 7 วัน และควรตรวจโดยแพทย์เป็นประจำทุกๆ 3 ปี
ผู้หญิงที่อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี สามารถตรวจเฉพาะอัลตราซาวนด์(Ultrasound) เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 1 ครั้ง
ผู้หญิงที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจแมมโมแกรม (Digital mammogram) และอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) อย่างน้อย 1 ครั้ง
ผู้หญิงที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจแมมโมแกรม (Digital mammogram) และอัลตราซาวด์ (Ultrasound) ปีละครั้ง

เงื่อนไข

าคานี้เฉพาะผู้มาผ่าตัดในเวลาทำการปกติ เวลา 08.00 - 15.00 น.
ราคานี้รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทคู่สัญญา ประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้
ราคานี้สำหรับการชำระเป็นเงินสด หรือบริษัทประกันภายในประเทศเท่านั้น
ราคานี้รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการผ่าตัด และยากลับบ้าน
ราคาดังกล่าวห้องพักมาตรฐาน (Standard) เท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริงและจำนวนวันนอนตามที่ระบุ
​ค่าบริการพยาบาล
ค่าบริการห้องพัก
ค่าอาหาร
ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด)
ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ. (ตามที่กำหนด)
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการที่ราคาแพคเกจไม่ครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการผ่าตัด เช่น
เวชภัณฑ์ (ถ้ามี)
ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)
การตรวจรังสีวิทยา เป็นต้น (ถ้ามี)
ซึ่งผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie