top of page
< Back

เงื่อนไข
  1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

  2. ราคาดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  3. วัคซีนเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการป้องกันหากมีผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์

  4. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า เบอร์โทร 088-9808539

  5. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลราคา เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


ช่องทางการติดต่อ

แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลศุภมิตร

เบอร์โทร. 035-523777 ต่อ 1071


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Previous
Next
bottom of page