< Back


Supamitr End of Year Celebrate Health

เพราะสุขภาพดี คือของขวัญที่มีค่าที่สุด หลากหลายโปรแกรมสุขภาพที่จะเป็นของขวัญให้กับคุณ

ด้วยราคาสุดพิเศษลด 10% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 15 พศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2565 นี้


https://shop.line.me/@supamitr/product/1001402422

shop.line.me
[E-coupon] ศุภมิตร สุพรรณบุรี - แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพLITE
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ LITE โรงพยาบาลศุภมิตร แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 18 - 25 ปี โปรแกรมตรวจที่มีรายการ 14 รายการ รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination ตรวจค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร Blood Pressure, Pulse เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ตรวจระดับโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol ตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride ตรวจการทำงานของตับ SGOT ตรวจการทำงานของตับ SGPT ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase ตรวจการทำงานของไต Creatinine ตรวจโรคเก๊าท์ (ระดับกรดยูริค) Uric Acid ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis เมื่อตรวจกับเราคุณจะได้รับ หนังสือตรวจสุขภาพ 1 เล่ม คูปองร้านอาหาร ครัวศุภมิตร มูลค่า 60 บาท การเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับบริการ ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 -8 ชั่วโมง ควรใส่เสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด ที่บริเวณข้อพับแขน ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจ หากรับประทานยาประจำตัว เช่น ยาลดความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ตามปกติ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีป่วย หรือ มีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก เป็นต้น ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเข้ารับตรวสุขภาพ เงื่อนไขการเข้ารับบริการและหมายเหตุ กรุณานัดหมายล่วง 2-3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์ กรณีต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ สามารถแจ้งเพิ่มได้ ณ วันที่เข้ารับบริการ ขอสงวนสิทธิ์การให้รับบริการ สำหรับท่านที่นำ Coupon มาแสดงเท่านั้น Coupon นี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด ในโปรแกรม อื่นๆ หรือ แลกเป็นเงินสดได้ ขอสงวนสิทธิสำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สาารถ เปลี่ยนแปลงได้ ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา เปิดให้จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 คูปองมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ท่านซื้อ ขั้นตอนการใช้ E-Coupon คุณจะได้รับ E-Coupon ทาง Email ที่ให้ไว้กับทางรพ. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ รพ.ศุภมิตร เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 แสดงภาพ E-Coupon ที่ท่านได้รับกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ ช่องทางการติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ Checkup Center เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 กรณีไม่ได้รับคูปองเบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4407

shop.line.me
[E-coupon] ศุภมิตร สุพรรณบุรี - โปรแกรมตรวจสุขภาพStandard
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard โรงพยาบาลศุภมิตร แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 25 - 35 ปี โปรแกรมตรวจที่มีรายการ 28 รายการ รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination ตรวจค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร Blood Pressure, Pulse เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride ตรวจระดับไขมันสะสม HDL ตรวจระดับไขมันสะสม LDL ตรวจการทำงานของตับ SGOT ตรวจการทำงานของตับSGPT ตรวจการทำงานของตับAlkaline Phosphatase ตรวจการทำงานของตับDirect/Indirect Bilirubin ตรวจการทำงานของตับTotal Bilirubin ตรวจการทำงานของตับTotal Protein ตรวจการทำงานของตับAlbumin ตรวจการทำงานของตับGlobulin ตรวจการทำงานของไต Creatinine, eGFR ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Anit-HBc ตรวจโรคเก๊าท์ (ระดับกรดยูริค) Uric Acid ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis ตรวจเลือดปนอุจจาระ Stool Occult Blood เมื่อตรวจกับเราคุณจะได้รับ หนังสือตรวจสุขภาพ 1 เล่ม คูปองร้านอาหาร ครัวศุภมิตร มูลค่า 70 บาท การเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับบริการ ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 -8 ชั่วโมง ควรใส่เสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด ที่บริเวณข้อพับแขน ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจ หากรับประทานยาประจำตัว เช่น ยาลดความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ตามปกติ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีป่วย หรือ มีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก เป็นต้น ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเข้ารับตรวสุขภาพ เงื่อนไขการเข้ารับบริการและหมายเหตุ กรุณานัดหมายล่วง 2-3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์ กรณีต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ สามารถแจ้งเพิ่มได้ ณ วันที่เข้ารับบริการ ขอสงวนสิทธิ์การให้รับบริการ สำหรับท่านที่นำ Coupon มาแสดงเท่านั้น Coupon นี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด ในโปรแกรม อื่นๆ หรือ แลกเป็นเงินสดได้ ขอสงวนสิทธิสำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สาารถ เปลี่ยนแปลงได้ ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา เปิดให้จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 คูปองมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ท่านซื้อ ขั้นตอนการใช้ E-Coupon คุณจะได้รับ E-Coupon ทาง Email ที่ให้ไว้กับทางรพ. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ รพ.ศุภมิตร เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 แสดงภาพ E-Coupon ที่ท่านได้รับกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ ช่องทางการติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ Checkup Center เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 กรณีไม่ได้รับคูปองเบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4407

shop.line.me
[E-coupon] ศุภมิตร สุพรรณบุรี - แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Standard
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Standard โรงพยาบาลศุภมิตร แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 25 - 35 ปี โปรแกรมตรวจที่มีรายการ 29 รายการ รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination ตรวจค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร Blood Pressure, Pulse เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Whole Abdomen Ultrasound ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride ตรวจระดับไขมันสะสม HDL ตรวจระดับไขมันสะสม LDL ตรวจการทำงานของตับ SGOT ตรวจการทำงานของตับ SGPT ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ Direct/Indirect Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Protein ตรวจการทำงานของตับ Albumin ตรวจการทำงานของตับ Globulin ตรวจการทำงานของไต Creatinine, eGFR ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Anit-HBc ตรวจโรคเก๊าท์ (ระดับกรดยูริค) Uric Acid ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis ตรวจเลือดปนอุจจาระ Stool Occult Blood เมื่อตรวจกับเราคุณจะได้รับ หนังสือตรวจสุขภาพ 1 เล่ม คูปองร้านอาหาร ครัวศุภมิตร มูลค่า 70 บาท การเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับบริการ ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 -8 ชั่วโมง ควรใส่เสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด ที่บริเวณข้อพับแขน ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจ หากรับประทานยาประจำตัว เช่น ยาลดความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ตามปกติ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีป่วย หรือ มีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก เป็นต้น ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเข้ารับตรวสุขภาพ เงื่อนไขการเข้ารับบริการและหมายเหตุ กรุณานัดหมายล่วง 2-3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์ กรณีต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ สามารถแจ้งเพิ่มได้ ณ วันที่เข้ารับบริการ ขอสงวนสิทธิ์การให้รับบริการ สำหรับท่านที่นำ Coupon มาแสดงเท่านั้น Coupon นี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด ในโปรแกรม อื่นๆ หรือ แลกเป็นเงินสดได้ ขอสงวนสิทธิสำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สาารถ เปลี่ยนแปลงได้ ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา เปิดให้จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 คูปองมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ท่านซื้อ ขั้นตอนการใช้ E-Coupon คุณจะได้รับ E-Coupon ทาง Email ที่ให้ไว้กับทางรพ. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ รพ.ศุภมิตร เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 แสดงภาพ E-Coupon ที่ท่านได้รับกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ ช่องทางการติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ Checkup Center เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 กรณีไม่ได้รับคูปองเบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4407

shop.line.me
[E-coupon] ศุภมิตร สุพรรณบุรี - แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance สำหรับผู้ชาย
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance สำหรับผู้ชาย โรงพยาบาลศุภมิตร แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 35 - 55 ปี โปรแกรมตรวจที่มีรายการ 33 รายการ รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination ตรวจค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร Blood Pressure, Pulse เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride ตรวจระดับไขมันสะสม HDL ตรวจระดับไขมันสะสม LDL ตรวจการทำงานของตับ SGOT ตรวจการทำงานของตับ SGPT ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ Direct/Indirect Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Protein ตรวจการทำงานของตับ Albumin ตรวจการทำงานของตับ Globulin ตรวจการทำงานของไต Creatinine, eGFR ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Anit-HBc ตรวจหาไทรอยด์ TSH ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ CEA ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA19-9 ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก PEA ตรวจโรคเก๊าท์ (ระดับกรดยูริค) Uric Acid ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis ตรวจเลือดปนอุจจาระ Stool Occult Blood เมื่อตรวจกับเราคุณจะได้รับ หนังสือตรวจสุขภาพ 1 เล่ม คูปองร้านอาหาร ครัวศุภมิตร มูลค่า 100 บาท การเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับบริการ ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 -8 ชั่วโมง ควรใส่เสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด ที่บริเวณข้อพับแขน ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจ หากรับประทานยาประจำตัว เช่น ยาลดความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ตามปกติ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีป่วย หรือ มีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก เป็นต้น ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเข้ารับตรวสุขภาพ เงื่อนไขการเข้ารับบริการและหมายเหตุ กรุณานัดหมายล่วง 2-3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์ กรณีต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ สามารถแจ้งเพิ่มได้ ณ วันที่เข้ารับบริการ ขอสงวนสิทธิ์การให้รับบริการ สำหรับท่านที่นำ Coupon มาแสดงเท่านั้น Coupon นี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด ในโปรแกรม อื่นๆ หรือ แลกเป็นเงินสดได้ ขอสงวนสิทธิสำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สาารถ เปลี่ยนแปลงได้ ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา เปิดให้จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 คูปองมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ท่านซื้อ ขั้นตอนการใช้ E-Coupon คุณจะได้รับ E-Coupon ทาง Email ที่ให้ไว้กับทางรพ. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ รพ.ศุภมิตร เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 แสดงภาพ E-Coupon ที่ท่านได้รับกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ ช่องทางการติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ Checkup Center เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 กรณีไม่ได้รับคูปองเบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4407

shop.line.me
[E-coupon] ศุภมิตร สุพรรณบุรี - แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance สำหรับผู้หญิง (Thin-Prep)
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance สำหรับผู้หญิง โรงพยาบาลศุภมิตร แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 35 - 55 ปี โปรแกรมตรวจที่มีรายการ 35 รายการ รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination ตรวจค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร Blood Pressure, Pulse เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride ตรวจระดับไขมันสะสม HDL ตรวจระดับไขมันสะสม LDL ตรวจการทำงานของตับ SGOT ตรวจการทำงานของตับ SGPT ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ Direct/Indirect Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Protein ตรวจการทำงานของตับ Albumin ตรวจการทำงานของตับ Globulin ตรวจการทำงานของไต Creatinine, eGFR ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Anit-HBc ตรวจหาไทรอยด์ TSH ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ CEA ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA19-9 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม CA15-3 ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ CA125 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin-Prep ตรวจโรคเก๊าท์ (ระดับกรดยูริค) Uric Acid ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis ตรวจเลือดปนอุจจาระ Stool Occult Blood เมื่อตรวจกับเราคุณจะได้รับ หนังสือตรวจสุขภาพ 1 เล่ม คูปองร้านอาหาร ครัวศุภมิตร มูลค่า 100 บาท การเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับบริการ ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 -8 ชั่วโมง ควรใส่เสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด ที่บริเวณข้อพับแขน ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจ หากรับประทานยาประจำตัว เช่น ยาลดความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ตามปกติ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีป่วย หรือ มีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก เป็นต้น ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเข้ารับตรวสุขภาพ เงื่อนไขการเข้ารับบริการและหมายเหตุ กรุณานัดหมายล่วง 2-3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์ กรณีต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ สามารถแจ้งเพิ่มได้ ณ วันที่เข้ารับบริการ ขอสงวนสิทธิ์การให้รับบริการ สำหรับท่านที่นำ Coupon มาแสดงเท่านั้น Coupon นี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด ในโปรแกรม อื่นๆ หรือ แลกเป็นเงินสดได้ ขอสงวนสิทธิสำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สาารถ เปลี่ยนแปลงได้ ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา เปิดให้จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 คูปองมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ท่านซื้อ ขั้นตอนการใช้ E-Coupon คุณจะได้รับ E-Coupon ทาง Email ที่ให้ไว้กับทางรพ. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ รพ.ศุภมิตร เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 แสดงภาพ E-Coupon ที่ท่านได้รับกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ ช่องทางการติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ Checkup Center เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 กรณีไม่ได้รับคูปองเบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4407

shop.line.me
[E-coupon] ศุภมิตร สุพรรณบุรี - แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance สำหรับผู้หญิง (HPV-DNA)
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance สำหรับผู้หญิง โรงพยาบาลศุภมิตร แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 35 - 55 ปี โปรแกรมตรวจที่มีรายการ 35 รายการ รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination ตรวจค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร Blood Pressure, Pulse เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride ตรวจระดับไขมันสะสม HDL ตรวจระดับไขมันสะสม LDL ตรวจการทำงานของตับ SGOT ตรวจการทำงานของตับ SGPT ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ Direct/Indirect Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Protein ตรวจการทำงานของตับ Albumin ตรวจการทำงานของตับ Globulin ตรวจการทำงานของไต Creatinine, eGFR ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Anit-HBc ตรวจหาไทรอยด์ TSH ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ CEA ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA19-9 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม CA15-3 ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ CA125 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA ตรวจโรคเก๊าท์ (ระดับกรดยูริค) Uric Acid ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis ตรวจเลือดปนอุจจาระ Stool Occult Blood เมื่อตรวจกับเราคุณจะได้รับ หนังสือตรวจสุขภาพ 1 เล่ม คูปองร้านอาหาร ครัวศุภมิตร มูลค่า 100 บาท การเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับบริการ ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 -8 ชั่วโมง ควรใส่เสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด ที่บริเวณข้อพับแขน ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจ หากรับประทานยาประจำตัว เช่น ยาลดความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ตามปกติ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีป่วย หรือ มีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก เป็นต้น ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเข้ารับตรวสุขภาพ เงื่อนไขการเข้ารับบริการและหมายเหตุ กรุณานัดหมายล่วง 2-3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์ กรณีต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ สามารถแจ้งเพิ่มได้ ณ วันที่เข้ารับบริการ ขอสงวนสิทธิ์การให้รับบริการ สำหรับท่านที่นำ Coupon มาแสดงเท่านั้น Coupon นี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด ในโปรแกรม อื่นๆ หรือ แลกเป็นเงินสดได้ ขอสงวนสิทธิสำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สาารถ เปลี่ยนแปลงได้ ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา เปิดให้จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 คูปองมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ท่านซื้อ ขั้นตอนการใช้ E-Coupon คุณจะได้รับ E-Coupon ทาง Email ที่ให้ไว้กับทางรพ. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ รพ.ศุภมิตร เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 แสดงภาพ E-Coupon ที่ท่านได้รับกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ ช่องทางการติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ Checkup Center เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 กรณีไม่ได้รับคูปองเบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4407

shop.line.me
[E-coupon] ศุภมิตร สุพรรณบุรี - แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Advance สำหรับผู้ชาย
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Advacnce สำหรับผู้ชาย โรงพยาบาลศุภมิตร แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 45 - 60 ปีขึ้นไป โปรแกรมตรวจที่มีรายการ 34 รายการ รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination ตรวจค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร Blood Pressure, Pulse เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง US Whole Abdomen ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride ตรวจระดับไขมันสะสม HDL ตรวจระดับไขมันสะสม LDL ตรวจการทำงานของตับ SGOT ตรวจการทำงานของตับ SGPT ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ Direct/Indirect Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Protein ตรวจการทำงานของตับ Albumin ตรวจการทำงานของตับ Globulin ตรวจการทำงานของไต Creatinine, eGFR ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Anit-HBc ตรวจหาไทรอยด์ TSH ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ CEA ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA19-9 ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก PEA ตรวจโรคเก๊าท์ (ระดับกรดยูริค) Uric Acid ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis ตรวจเลือดปนอุจจาระ Stool Occult Blood เมื่อตรวจกับเราคุณจะได้รับ หนังสือตรวจสุขภาพ 1 เล่ม คูปองร้านอาหาร ครัวศุภมิตร มูลค่า 100 บาท การเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับบริการ ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 -8 ชั่วโมง ควรใส่เสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด ที่บริเวณข้อพับแขน ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจ หากรับประทานยาประจำตัว เช่น ยาลดความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ตามปกติ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีป่วย หรือ มีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก เป็นต้น ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเข้ารับตรวสุขภาพ เงื่อนไขการเข้ารับบริการและหมายเหตุ กรุณานัดหมายล่วง 2-3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์ กรณีต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ สามารถแจ้งเพิ่มได้ ณ วันที่เข้ารับบริการ ขอสงวนสิทธิ์การให้รับบริการ สำหรับท่านที่นำ Coupon มาแสดงเท่านั้น Coupon นี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด ในโปรแกรม อื่นๆ หรือ แลกเป็นเงินสดได้ ขอสงวนสิทธิสำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สาารถ เปลี่ยนแปลงได้ ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา เปิดให้จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 คูปองมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ท่านซื้อ ขั้นตอนการใช้ E-Coupon คุณจะได้รับ E-Coupon ทาง Email ที่ให้ไว้กับทางรพ. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ รพ.ศุภมิตร เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 แสดงภาพ E-Coupon ที่ท่านได้รับกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ ช่องทางการติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ Checkup Center เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 กรณีไม่ได้รับคูปองเบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4407

shop.line.me
[E-coupon] ศุภมิตร สุพรรณบุรี - แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Advance สำหรับผู้หญิง (Thin-Prep)
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Advance สำหรับผู้หญิง (Thin-Prep) โรงพยาบาลศุภมิตร แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 45 - 60 ปีขึ้นไป โปรแกรมตรวจที่มีรายการ 36 รายการ รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination ตรวจค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร Blood Pressure, Pulse ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Whole Abdomen Ultrasound เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride ตรวจระดับไขมันสะสม HDL ตรวจระดับไขมันสะสม LDL ตรวจการทำงานของตับ SGOT ตรวจการทำงานของตับ SGPT ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ Direct/Indirect Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Protein ตรวจการทำงานของตับ Albumin ตรวจการทำงานของตับ Globulin ตรวจการทำงานของไต Creatinine, eGFR ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Anit-HBc ตรวจไทรอยด์ TSH ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ CEA ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA19-9 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม CA125 ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ CA15-3 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin-prep ตรวจโรคเก๊าท์ (ระดับกรดยูริค) Uric Acid ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis ตรวจเลือดปนอุจจาระ Stool Occult Blood เมื่อตรวจกับเราคุณจะได้รับ หนังสือตรวจสุขภาพ 1 เล่ม คูปองร้านอาหาร ครัวศุภมิตร มูลค่า 100 บาท การเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับบริการ ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 -8 ชั่วโมง ควรใส่เสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด ที่บริเวณข้อพับแขน ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจ หากรับประทานยาประจำตัว เช่น ยาลดความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ตามปกติ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีป่วย หรือ มีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก เป็นต้น ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเข้ารับตรวสุขภาพ เงื่อนไขการเข้ารับบริการและหมายเหตุ กรุณานัดหมายล่วง 2-3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์ กรณีต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ สามารถแจ้งเพิ่มได้ ณ วันที่เข้ารับบริการ ขอสงวนสิทธิ์การให้รับบริการ สำหรับท่านที่นำ Coupon มาแสดงเท่านั้น Coupon นี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด ในโปรแกรม อื่นๆ หรือ แลกเป็นเงินสดได้ ขอสงวนสิทธิสำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สาารถ เปลี่ยนแปลงได้ ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา เปิดให้จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 คูปองมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ท่านซื้อ ขั้นตอนการใช้ E-Coupon คุณจะได้รับ E-Coupon ทาง Email ที่ให้ไว้กับทางรพ. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ รพ.ศุภมิตร เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 แสดงภาพ E-Coupon ที่ท่านได้รับกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ ช่องทางการติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ Checkup Center เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 กรณีไม่ได้รับคูปองเบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4407

shop.line.me
[E-coupon] ศุภมิตร สุพรรณบุรี - แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Advance สำหรับผู้หญิง (HPV-DNA)
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Advance สำหรับผู้หญิง (HPV-DNA) โรงพยาบาลศุภมิตร แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 45 - 60 ปีขึ้นไป โปรแกรมตรวจที่มีรายการ 36 รายการ รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination ตรวจค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร Blood Pressure, Pulse ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Whole Abdomen Ultrasound เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride ตรวจระดับไขมันสะสม HDL ตรวจระดับไขมันสะสม LDL ตรวจการทำงานของตับ SGOT ตรวจการทำงานของตับ SGPT ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ Direct/Indirect Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Protein ตรวจการทำงานของตับ Albumin ตรวจการทำงานของตับ Globulin ตรวจการทำงานของไต Creatinine, eGFR ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Anit-HBc ตรวจไทรอยด์ TSH ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ CEA ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA19-9 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม CA15-3 ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ CA125 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA ตรวจโรคเก๊าท์ (ระดับกรดยูริค) Uric Acid ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis ตรวจเลือดปนอุจจาระ Stool Occult Blood เมื่อตรวจกับเราคุณจะได้รับ หนังสือตรวจสุขภาพ 1 เล่ม คูปองร้านอาหาร ครัวศุภมิตร มูลค่า 100 บาท การเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับบริการ ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 -8 ชั่วโมง ควรใส่เสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด ที่บริเวณข้อพับแขน ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจ หากรับประทานยาประจำตัว เช่น ยาลดความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ตามปกติ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีป่วย หรือ มีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก เป็นต้น ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเข้ารับตรวสุขภาพ เงื่อนไขการเข้ารับบริการและหมายเหตุ กรุณานัดหมายล่วง 2-3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์ กรณีต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ สามารถแจ้งเพิ่มได้ ณ วันที่เข้ารับบริการ ขอสงวนสิทธิ์การให้รับบริการ สำหรับท่านที่นำ Coupon มาแสดงเท่านั้น Coupon นี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด ในโปรแกรม อื่นๆ หรือ แลกเป็นเงินสดได้ ขอสงวนสิทธิสำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สาารถ เปลี่ยนแปลงได้ ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา เปิดให้จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 คูปองมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ท่านซื้อ ขั้นตอนการใช้ E-Coupon คุณจะได้รับ E-Coupon ทาง Email ที่ให้ไว้กับทางรพ. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ รพ.ศุภมิตร เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 แสดงภาพ E-Coupon ที่ท่านได้รับกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ ช่องทางการติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ Checkup Center เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 กรณีไม่ได้รับคูปองเบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4407

shop.line.me
[E-coupon] ศุภมิตร สุพรรณบุรี - แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Advance สำหรับผู้หญิง (TP&HPV)
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Advance สำหรับผู้หญิง โรงพยาบาลศุภมิตร แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุ 45 - 60 ปีขึ้นไป โปรแกรมตรวจที่มีรายการ 37 รายการ รายการตรวจ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination ตรวจค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร Blood Pressure, Pulse ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Whole Abdomen Ultrasound เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride ตรวจระดับไขมันสะสม HDL ตรวจระดับไขมันสะสม LDL ตรวจการทำงานของตับ SGOT ตรวจการทำงานของตับ SGPT ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ Direct/Indirect Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin ตรวจการทำงานของตับ Total Protein ตรวจการทำงานของตับ Albumin ตรวจการทำงานของตับ Globulin ตรวจการทำงานของไต Creatinine, eGFR ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ Anit-HBc ตรวจไทรอยด์ TSH ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ CEA ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA19-9 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม CA125 ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ CA15-3 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin-prep ตรวจโรคเก๊าท์ (ระดับกรดยูริค) Uric Acid ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis ตรวจเลือดปนอุจจาระ Stool Occult Blood เมื่อตรวจกับเราคุณจะได้รับ หนังสือตรวจสุขภาพ 1 เล่ม คูปองร้านอาหาร ครัวศุภมิตร มูลค่า 100 บาท การเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับบริการ ควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้) ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 -8 ชั่วโมง ควรใส่เสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด ที่บริเวณข้อพับแขน ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าตรวจ เนื่องจากอาจมีผลต่อการตรวจ หากรับประทานยาประจำตัว เช่น ยาลดความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ตามปกติ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีป่วย หรือ มีโรคประจำตัว เช่น ลมชัก เป็นต้น ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนเข้ารับตรวสุขภาพ เงื่อนไขการเข้ารับบริการและหมายเหตุ กรุณานัดหมายล่วง 2-3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์ กรณีต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่ระบุ สามารถแจ้งเพิ่มได้ ณ วันที่เข้ารับบริการ ขอสงวนสิทธิ์การให้รับบริการ สำหรับท่านที่นำ Coupon มาแสดงเท่านั้น Coupon นี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลด ในโปรแกรม อื่นๆ หรือ แลกเป็นเงินสดได้ ขอสงวนสิทธิสำหรับการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น ไม่สาารถ เปลี่ยนแปลงได้ ของสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลา เปิดให้จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 คูปองมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ท่านซื้อ ขั้นตอนการใช้ E-Coupon คุณจะได้รับ E-Coupon ทาง Email ที่ให้ไว้กับทางรพ. โทรนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่ รพ.ศุภมิตร เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 แสดงภาพ E-Coupon ที่ท่านได้รับกับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ ช่องทางการติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ Checkup Center เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1204 กรณีไม่ได้รับคูปองเบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4407


Previous
Next