< Back

แพคเกจดูแลรักษาโรคทางนรีเวช


แพคเกจดูแลรักษาโรคทางนรีเวช
Gynecological Surgery Package
ระยะเวลา วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
ราคา 29,900- 74,500 บาทเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  1. ลูกค้าที่เข้าร่วมต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์เพื่อการวินิจฉัยในครั้งแรก และ ค่าตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครแทรกซ้อนระหว่าง หรือ หลังผ่าตัดที่เกิดขึ้นจากตัวคนไข้เอง

  3. อัตราแพคเกจการผ่าตัดไม่รวม เช่น กรณีที่เป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนและใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ กรณีระยะเวลาผ่าตัดเกินกำหนด กรณีต้องใช้ยา เวชภัณฑ์ หรือ รายการอื่นๆที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ

  4. ห้องพัก Deluxe หรือ ตามโรงพยาบาลกำหนด

  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกสูติ-นรีเวช คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น2 โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 2204


Previous
Next